EXPONÁT: Opaskový článek

Popis

Fragment článku z opaskového řetězu, lehce deformovaný. Model s obdélníkovitými destičkami se třemi otvory a oválným středovým vývalkem lemovaným z každé strany žebry, navazujícími na tyčinkovité zúžení. Na fragmentárně dochované boční destičce v jediném zachovaném prostředním otvoru je zbytek spojovacího drátu. Vyrobeno z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Uložení

ARÚB, 632520-66/14