EXPONÁT: Závěsek

Popis

Kuželkovitý závěsek z opasku, se stopami poničení žárem. Část očka kruhového tvaru odlomena. Střední vývalek oválného průřezu oddělen od očka drobným vývalkem, knoflíkovité ukončení mírně kónického tvaru. Závěsek byl vyroben z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Martin Wollmuth

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Uložení

ARÚB, 632520-25/14