EXPONÁT: Kroužek

Popis

Kroužek oválného průřezu, na dvou protilehlých místech zúžený opotřebením. Původně byl kroužek nejspíše součástí řetězového opasku. Vyroben je z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.
 

Uložení

ARÚB, 632520-54/13