EXPONÁT: Depot jehlic

Popis

Hromadný nález čtyř jehlic (jehlice s dvojkónickou a členěnou hlavicí)

Lokalita

Boskovicko

Datace

Mladší doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí

Nálezce

Vlastislav Konečný a Jakub Rozsýval

Fotografie (1)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 50482 – A 50485