EXPONÁT: Jehlice

Popis

Fragment jehlice typu Deinsdorf, s kulovitou hlavicí a protáhle zesíleným nezdobeným krčkem. Jehlice je odlita z cínového bronzu.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Objevují se od konce střední doby bronzové až po mladší dobu bronzovou

Nálezce

Jan a Vladimír Oulehlovi

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-82/14