Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví Jihomoravského kraje

Vloženo: 12. 11. 2020

Archeologické nálezy jsou dennodenně ohrožovány, přitom bez nich, bez jejich odborné dokumentace a zkoumání nelze vyprávět příběhy o minulosti naší země. Archeologické památky jsou střípky naší minulosti, díky nimž můžeme lépe poznat i sami sebe. Pokud je dovolíme zničit, nenávratně ztratíme kus naší historie, a tím i nás samotných!

S užíváním detektoru kovů každý přebírá spoluzodpovědnost za záchranu, poznání a trvalé uchování našeho společného kulturního dědictví.

Legálně lze v České republice archeologické nálezy vyhledávat jen ve spolupráci s k tomu oprávněnými odbornými institucemi. O smyslu a přínosu občanské spolupráce při objevování a záchraně archeologických nálezů se dozvíte v tomto videu. Snad bude též inspirací pro všechny, kterým osud našeho společného historického bohatství není lhostejný!