Barbaři v pohybu

Vloženo: 10. 02. 2019

Včerejší vernisáží byla v krásných prostorách Regionálního muzea v Litomyšli zahájena výstava Barbaři v pohybu. Loňská úspěšná výstava stejného názvu v muzeu v Boskovicích se tak dala do pohybu a posunula se dále do vnitra neřímské Germánie. Tentokrát je obohacena o nálezy z některých dalších lokalit a návštěvníkům slibuje zajímavý pohled na Germány doby římské v regionu Malé Hané a části Východních Čech.

Nás těší, že prostor ve výstavě dostáváme i my, Římané. To my jsme přece v mnohém přispěli nejen k pohybům Germánů, ale také k jejich bohatství. Dokonce jsme je krátce i okupovali, náš tábor v Jevíčku či naše pevnost na Mušově jsou i ve výstavě připomínány. A kdybychom o nich občas něco nenapsali, tak by se dnes vědělo mnohem méně. Tak až budete prohlížet exponáty, mějte na mysli, co mimo jiné o nich napsal náš Tacitus: "Jako nápoj jim slouží odvar z ječmene nebo pšenice zkvašený tak, že má určitou podobnost s vínem. (...) Jestliže budeš shovívavý k jejich sklonu k pití a dáš jim, kolik budou chtít, budou snadněji přemoženi svými nectnostmi než zbraněmi."
Užijte si výstavu v krásném městě, a pak se stavte na skleničku vína, ale opravdového!