EXPONÁT: Opaskový článek

Popis

Fragment bronzového opaskového článku se středovým vývalkem a obdélníkovými postranními destičkami se třemi otvory pro spojení řetízky. Dochovala se jen jedna strana včetně fragmentů drátku spojovacího řetízku. Předmět je vyroben z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Petr Spálovský

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-45/15