EXPONÁT: Náramek

Popis

Fragment keltského skleněného náramku z modrého skla se zbytky výzdoby v podobě žluté klikatky.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Robin Pinker

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-22/16