EXPONÁT: Kování koňského postroje

Popis

Fragment římsko-provinciálního podlouhlého destičkovitého kování s reliéfně vystouplou střední částí. Předmět byl vyroben z cíno-olovnaté mosazi a nejpravděpodobněji zdobil řemení koňského postroje. Na spodní straně uprostřed kratších hran se původně nacházely dva spolu s kováním odlité masivní nýty s roztepanou hlavicí.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Nelze vyloučit, že se kování na naše území dostalo již v rámci římských vojenských aktivit v období markomanských válek (172–180 n. l.). Tento typ je ovšem víc rozšířený během 3. století n. l.

Rozšíření

Podlouhlá kování s vystouplou středovou částí jsou rozšířena v provinciích od Británie až po Černomoří a objevují se též na germánském území.

Nálezce

Libor Štoudek

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Růžičková, P. 2018: O Valticích z pohledu archeologie. In: Rakovská, L. (ed.): Valtice. Město mezi vinohrady. Valtice, 55–65.

Uložení

ARÚB, 776696-13/14