EXPONÁT: Denár – Vitelius

Popis

Stříbrný denár, Vitelius (69), ražen v Římě v roce 69

Avers: Ověnčená hlava panovníka, A VIT ELIVS GERM IMP AVG TRP

Revers: Libertas stojí vlevo, drží pileus a sceptrum, LIBERTAS RESTITVTA

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba římská

Nálezce

Tomáš Merta

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.
 

Uložení

ARÚB, 632520-3/15