EXPONÁT: 1/8 Statréru typu Athena Alkidemos

Popis

Zlatá keltská 1/8 statéru typu Athena Alkidemos, 1. pol. 2. stol. před Kr.

Avers: Nepravidelný hrbol

Revers: Postava bojovníka typu Athena Alkidemos

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Lukáš Kotásek

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 613584-2/16