EXPONÁT: Obol typu Roseldorf/Němčice

Popis

Stříbrný keltský obol typu Roseldorf/Němčice, 1. pol. 2. stol. před Kr.

Avers: Plochý hrbol po celé ploše mince

Revers: Kůň běžící vpravo, nad ním tyč, pod koněm lyrovitý symbol

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Libor Štoudek

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 772020-1/16