EXPONÁT: Obol typu Roseldorf/Němčice

Popis

Stříbrný keltský obol typu Roseldorf/Němčice, 1. pol. 2. stol. před Kr.

Avers: Široký hrbol

Revers: Kůň běžící vlevo., nad ním tyč a plný kroužek, pod ním plný kroužek

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 648701-8/16