EXPONÁT: Denár - Septimus Severus

Popis

Stříbrný denár, Septimius Severus (193–211), ražen v Římě v roce 199

Avers: Ověnčená hlava císaře, L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX

Revers: Viktorie kráčí vlevo, v obou rukách drží věnec, pod ním je štít, VICTORIAE AVGG FEL

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Doba římská

Nálezce

Robin Pinker

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-8/16