EXPONÁT: Denár Aelius Caesar

Popis

Stříbrný denár, Aelius Caesar (136–138), ražen za Hadriana v Římě v roce 137

Avers: Hlava císaře hledící vpravo, L. AELIVS CAESAR

Revers: Pieta stojí vlevo, pravou ruku má zdviženu nad oltářem, TR POT COS II

Lokalita

Brněnsko

Datace

Doba římská

Nálezce

Tadeáš Sobala

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 718220-4/14