EXPONÁT: Denár – Hadrianus

Popis

Stříbrný denár, Hadrianus (117–138), raženo v Římě v letech 134–138

Avers: Hlava císaře hledící vpravo, HADRIANVS AVG COS III PP

Revers: Moneta stojí vlevo, drží váhy a roh hojnoti, MONETA AVG

Lokalita

Brněnsko

Datace

Doba římská

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 724866-4/16