EXPONÁT: Denár – Domitianus

Popis

Stříbrný denár, Domitianus (81–96), ražen v Římě roku 88

Avers: Ověnčená hlava císaře, IMP CAES DOMIT AVG GERM PMTRP VII

Revers: Minerva kráčí vpravo, před sebou drží štít, vrhá oštep, IMP XIIII COS XIIII CENS PPP

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Doba římská

Nálezce

Robin Pinker

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-23/14