EXPONÁT: Opaskový článek

Popis

Článek opaskového řetězu, vyrobený z cíno-olovnatého bronzu. Původně článek sloužil ke spojení dvou horizontálních řetězů a k jeho výzdobě. Ve středové části je totiž zdoben dvěma hlubokými přihrádkami, vyplněnými červenou skelnou pastou – technikou emailu. Článek byl původně odevzdán v podobě dvou částí a může tak vypovídat o depozičních procesech, které ovlivňují uložení předmětů na dlouhodobě oraných lokalitách.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

František Kosour a Martin Wollmuth

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.
 

Uložení

ARÚB, 632520-45/13