EXPONÁT: Jehlice se šesti žebry na krčku

Popis

Fragment jehlice se šesti žebry na krčku, blízké jehlici s palicovitou hlavicí typu Hammer. Spodní část dříku odlomena. Hlavice se směrem nahoru kónicky rozšiřuje, horní plocha je mírně zaoblená. Jedná se o typ jehlice na našem území velmi vyjímečně zastoupený. Vyrobena je z cínového bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Střední doba bronzová, mladší stupeň středodunajské mohylové kultury

Nálezce

Vladimír Vavruška

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 670588-6/14