EXPONÁT: Přezka

Popis

Římsko-provinciální peltoidní vojenská přezka z cingula. Čerstvě, z cíno-olovnatého bronzu odlitý polotovar s ještě neopracovanými hranami. Nález dokládá výrobu římsko-provinciálního vojenského vybavení v prostoru krátkodobého opevněného tábora, vybudovaného římskými vojsky v průběhu markomanských válek.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Nález lze interpretovat jako sekundární stopu římských vojenských aktivit v období markomanských válek (172–180 n. l.).

Nálezce

Martin Wollmuth

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 10040/5-23/11