EXPONÁT: Náramek

Popis

Masivní keltský náramek se třemi řadami výrazných oválných nálitků. Předmět byl vyroben z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská. Objevují se zejména od stupně LT C (zhruba od poloviny 3. století př. n. l.)

Nálezce

Petr Spálovský

Chemické složení

Fotografie (3)

Literatura

Komoróczy, B. – Růžičková, P. 2018: O Valticích z pohledu archeologie. In: Rakovská, L. (ed.): Valtice. Město mezi vinohrady. Valtice, 55–65.

Uložení

ARÚB, 776696-23/14