EXPONÁT: Meč

Popis

Bronzový meč typu Nenzingen s jazykovitou rukojetí, s mírně vyklenutým tvarem jayzkovité rukojeti se 4 nýty. Lištovité okraje rukojeti v týlu vybíhají do růžkovitých výčnělků. Příčný profil čepele s výrazným středovým žebrem je kosočtverečný. Týl čepele je po okrajích listovitě zesílený, po odobou stranách se v záštitě nachází dva otvory pro nýt. Meč je vyroben z cínového bronzu. Meč byl nalezen téměř kompletní, po jednotlivých fragmentech, pravděpodobě byl ve fragmentárním stavu již uložen do země.

Lokalita

Brněnsko

Datace

Mladší doba bronzová

Nálezce

Jiří Turony

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 583952-1/14