EXPONÁT: Kování pochvy meče

Popis

Fragment římského závěsného kování pochvy meče (zřejmě tzv. delfínovitý typ – Carnap-Bornheim typ ID). Tento typ se užívá u měčů (většinou delších), které se nevěšely již na opasek, nýbrž na tzv. balteus (bandalír) nošený přes rameno. K přechodu k takovým mečům docházelo již v době markomanských válek, jak o tom svědčí i nálezy stejného typu z Hradiska u Mušova. Předmět je odlit z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Nález lze interpretovat jako sekundární stopu římských vojenských aktivit v období markomanských válek (172–180 n. l.).

Nálezce

Petr Spálovský

Chemické složení

Model

Fotografie (2)

Literatura

Carnap-Bonheim, C. von 1991: Die Schwertriemenbügel aus dem Vimose (Fünen). Zur Typologie der Schwertriemenbügel der römischen Kaiserzeit im Barbarikum und in den römischen Provinzen. Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg Heft 38. Marburg.

Uložení

ARÚB, 694193-38/15