EXPONÁT: Spona s podvázanou nožkou

Popis

Germánská jednodílná spona s podvázanou nožkou. Páskový lučík má průřez písmene C. Nožka je na konci přehnutá a podvázaná kolem dolní části lučíku, čímž se formuje zachycovač. Na konci nožky je spona zdobena dvojicí rýh tvaru písmene V. Spona je vyrobena z cínového bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Starší fáze mladší doby římské

Rozšíření

Tento typ spon byl rozšířen prakticky po celém barbarském území od Černomoří po Atlantský oceán.

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (3)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Kolník, T. 1965: K typológii a chronológii niektorých spôn z mladšej doby rímskej na JZ Slovensku. Slovenská archeológia XIII/1, 183–236.

Zeman, J. 1961: Severní Morava v mladší době římské. Praha.

Uložení

ARÚB, 632520-43/14