EXPONÁT: Samostřílová spona

Popis

Germánská samostřílová spona s vysokým zachycovačem s lichoběžníkovitě rozšířenou plochou nožkou, zdobenou na patce pěti zářezy. Spona je dvojdílná se spodní tětivou, která tvoří tzv. samostřílovou konstrukci. Exemplář je vyroben z cíno-olovnaté mosazi.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Přechod starší doby římské k mladší době římské – konec 2. a první polovina 3. století

Nálezce

Libor Štoudek

Chemické složení

Fotografie (3)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Schulte, L. 2011: Die Fibeln mit hohem Nadelhalter (Almgren Gruppe VII). Göttingen.

Uložení

ARÚB, 632520-6/15