EXPONÁT: Břitva typu Netovice

Popis

Deformovaná bronzová břitva typu Netovice. Představuje dvoubřitou formu s plnou středovou rukojetí zakončenou kroužkem a s plochou protáhlou listovitou rukojetí. Na rozdíl od dýk se břitvy v depotech neobjevují a jsou spíš charakteristické pro hrobové celky. Břitva je vyrobená z cínového bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Střední doba bronzová, středodunajská mohylová kultura

Nálezce

Miloš Bártík a Ludmila Turková

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Růžičková, P. 2018: O Valticích z pohledu archeologie. In: Rakovská, L. (ed.): Valtice. Město mezi vinohrady. Valtice, 55–65.

Uložení

ARÚB, 776696-17/14