EXPONÁT: Spona s lichoběžníkovitou nožkou

Popis

Římsko-provinciální výrazně členěná spona s lichoběžníkovitě formovanou nožkou. Hlavice a horní část lučíku jsou fasetovány, dolní část lučíku je plochá a rozšiřuje se do lichoběžníkovité nožky. Nožka je na horní straně po obvodu zdobena drobnou rytou klikatkou. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

Jan Jeřábek

Chemické složení

Fotografie (3)

Literatura

Komoróczy, B., Vlach, M., Zelíková, M. 2017: Dokumentace, publikace a interpretace detektorových nálezů na příkladu spon typu Jobst 4F. In: E. Droberjar, B. Komoróczy (eds.): Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 53. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno v. v. i., 31–61.

Uložení

ARÚB, 638781-3/16