EXPONÁT: Maskovitý korálek

Popis

Masivní korálek s motivem lidského objičeje – tzv. maskovitý korálek. Válcovité tělo korálku je z tmavě modrého průsvitného skla a při jednom okraji je zdobeno bílými pupíky. V jeho střední části se nachází stylizovaná obličejová část tvořená kapkovitými výčnělky, modrobílá třívrstvá očka jsou zapuštěna do bílého podkladu. Jde o naprosto výjimečný nález, nejlépe dochovaný příklad skleněného maskovitého korálku z laténského (keltského) období. Na Moravě je celkem i s tímto nálezem známo 7 exemplářů, většina jich jen v mnohem menších zlomcích. Předpokládá se, že maskovité korálky nepředstavovaly běžný užitkový předmět či šperk. Všechny mají originální, od ostatních mírně odlišné znaky, a nejspíš představovaly amulety sloužící k ochraně nositele před uhranutím a zlými silami.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská. Maskovité korálky ve střední Evropě je možné prozatím datovat od stupně LT C1 (zhruba od poloviny 3. století př. n. l.).

Rozšíření

Maskovité korálky se objevují ve střední, zejména pak ve východní a jihovýchodní Evropě.

Nálezce

Lukáš Kotásek

Fotografie (3)

Literatura

Čižmářová, H. 2019: Maskovité korálky na Moravě. Studia Historica Nitriensia 23, Supplementum. Nitra.

Uložení

ARÚB, 648701-1/16