EXPONÁT: Noricko-pannonská spona

Popis

Římsko-provinciální tzv. noricko-pannonská spona se dvěma uzlíky na lučíku typu Almgren 236h. Dvojdílná konstrukce je opatřena límcem kryjícím vinutí. Na nožce trojúhelníkovitý výřez a pod ním poměrně vysoký zachycovač. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Starší doba římská

Rozšíření

Jak napovídá název – spony byly vyráběny na území provincií Noricum a Pannonie. Rozšířeny však byly i v dalších částech římsko-provinciálního prostředí. Nacházeny bývají i na území barbarika, častěji však v Čechách či Německu.

Nálezce

Jan Walter

Chemické složení

Model

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 626139-1/11