EXPONÁT: Jehlice s diskovitou hlavicí

Popis

Dvojdílná jehlice s diskovitou hlavicí a rovným dříkem. Jehlice je vyrobena s cínového bronzu s příměsí antimonu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Typ je datovaný do Monteliova stupně IV-V (synchronní na našem území s přechodem mladší doby bronzové v pozdní dobu bronzovou (včetně).

Rozšíření

Jehlice tohoto dvojdílného typu se vyskytují v Dánsku a severním Německu.

Nálezce

Rudolf Míča

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 593826-1/16