EXPONÁT: Honosná spona se dvěma vinutími

Popis

Fragment germánské honosné spony s vysokým zachycovačem a dvěma vinutími. Obloukovitý lučík je v průřezu plankonvexní, podélně jemně fasetovaný a směrem k patce se mírně zužuje. Hlavice je zdobená příčně obtočeným stříbrným drátkem. Podle bočních zářezů byla na hlavici přítomna dvojice drátků, avšak jeden z nich se nedochoval. Další dvojice stříbrných drátků zdobí lučík nad přechodem v nožku. Konce drátků k sobě na spodní straně spony nedoléhají. Z hlavice vychází masivní dvoudílný knoflík, který sloužil pro upevnění horní tětivy vinutí. Z účelového zařízení se dochovala pouze destička se dvěma otvory, ve kterých jsou viditelné zbytky po železných osách vinutí. Nožka a zachycovač jsou ulomené. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu s příměsí zinku.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Poslední třetina 3. – 1. polovina 4. století n. l.

Nálezce

Václav Wasserbauer

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-2/14