EXPONÁT: Spona s vysokým zachycovačem

Popis

Fragment poměrně neobvyklé formy germánské spony s vysokým zachycovačem. Obloukovitý lučík je střechovitě hraněný a je členěn trojnásobným jednostranným diskovitým uzlíkem. Hlavice je trapézově rozšířená. Účelové zařízení se nedochovalo. Patka je ukončená výrazně profilovaným knoflíkem. Vysoký zachycovač je z větší části ulomen. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu s příměsí zinku.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Konec 2. – 1. polovina 3. století n. l.

Nálezce

Václav Wasserbauer

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-97/14