EXPONÁT: Výrazně členěná spona

Popis

Fragment římsko-provinciální výrazně členěné spony dvojdílné konstrukce, typu Almgren 84. Hlavice, lučík i nožka jsou střechovitě hraněny a lučík je členěn jednostranným uzlíkem ve tvaru trojúhelníku. Trapézová hlavice nese destičku s otvorem pro uchycení osy vinutí a s háčkem pro upevnění horní tětivy. Účelové zařízení se však nedochovalo. Zadní část spony je mírně deformovaná. Patka je nepatrně zduřelá a zachycovač má trapézový tvar. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

2. polovina 2. století n. l.

Nálezce

Václav Holouš

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-27/14