EXPONÁT: Kolínkovitá spona

Popis

Fragment římsko-provinciální kolínkovité spony s půlkruhovou záhlavní destičkou typu Jobst 13C. Účelové zařízení disponuje dvojdílnou konstrukcí. V průřezu plankonvexní lučík je v místě kolínkovitého ohybu zesílen. Půlkruhová záhlavní destička je nezdobená. Zespod nese zařízení s otvorem pro uchycení osy vinutí s háčkem pro upevnění horní tětivy. Zadní část spony ani účelové zařízení se nedochovaly. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

2. polovina 2. – 1. třetina 3. století n. l.

Nálezce

Václav Holouš

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-37/14