EXPONÁT: Výrazně členěná spona

Popis

Fragment římsko-provinciální výrazně členěné spony typu Almgren 73 jednodílné konstrukce. Trapézová hlavice s drobnými křidélky nad vinutím je zespod výrazně prohnuta směrem dovnitř. Plechový kryt vinutí vznikl roztepáním háčku pro zachycení horní tětivy po celé šířce vinutí. Dochoval se však jen částečně. Na krytu jsou zřetelné stopy ryté klikatky. Vinutí nese čtyři závity na každé straně. Jehla se nedochovala. Těsně za hlavicí je spona ulomena. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

2. – 1. polovina 3. století n. l.

Nálezce

Václav Holouš

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 694193-39/14