EXPONÁT: Kolínkovitá spona

Popis

Fragment římsko-provinciální kolínkovité spony typu Jobst 13 dvojdílné konstrukce. Esovitě prohnutý lučík je v průřezu plankonvexní a v místě kolínkovitého ohybu je zesílen. Hlavice ani účelové zařízení se nedochovaly. Polokruhová patka je svisle rovně seříznutá a vysoký zachycovač je částečně ulomený. Spona je vyrobená z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Brněnsko

Datace

2. polovina 2. – 1. polovina 3. století n. l.

Nálezce

Václav Holouš

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-40/14