EXPONÁT: Vojenská spona

Popis

Fragment římsko-provinciální spony. Podle charakteristického tvaru nízkého obdélného zachycovače a subtilního, střechovitě hraněného a jemným rytím zdobeného lučíku se jedná o tzv. jednodílnou vojenskou sponu typu Almgren 15/Jobst 9. Dochovala se pouze nožka se zachycovačem a zadní část lučíku. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu s příměsí zinku.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Starší doba římská (2. polovina 1. – 1. polovina 2. století n. l.)

Nálezce

Václav Holouš

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-41/14