EXPONÁT: Destičkovitá spona

Popis

Fragment deformované germánské destičkovité spony dvojdílné samostřílové konstrukce. Plechová destička má vegetabilní tvar a její povrch není zdobený. Ve dvou místech je obdélníkovitě proražena. V přední části je do otvoru vsazené zařízení s otvorem pro uchycení osy vinutí. Účelové zařízení je tvořeno vinutím o čtyřech závitech na každé straně se spodní tětivou. Jehla je ulomená. Otvor v zadní části nesl zachycovač, který se však nedochoval. Spona je vyrobena z mědi s příměsí cínu a olova.

Lokalita

Vyškovsko

Datace

2.–3. století n. l.

Nálezce

Miroslav Tulis

Chemické složení

Fotografie (4)

Uložení

ARÚB, 648728-3/09