EXPONÁT: Hrot šípu

Popis

Hrot šípu s tulejkou k upevnění k dřevěnému ratišti. Hrot opatřen křidélky. Hrot je vyroben z cínového bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Mladší doba bronzová

Nálezce

Stanislav Walter

Chemické složení

Fotografie (3)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.
 

Uložení

ARÚB, 790346-1/18