EXPONÁT: Výrazně členěná spona

Popis

Téměř kompletně dochovaná římsko-provinciální výrazně členěná spona dvojdílné konstrukce typu Almgren 84. Střechovitě hraněný lučík je rozdělen jednostranným diskovitým uzlíkem. Z trapézové hlavice vychází destička s otvorem pro uchycení osy vinutí a s háčkem pro upevnění horní tětivy. Z účelového zařízení se dochoval pouze drobný fragment horní tětivy, upevněný v háčku. Nožka je ukončená výrazným knoflíkem a zpod ní vychází obdélný zachycovač. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Mladší fáze starší doby římské (první dvě třetiny 2. století n. l.).

Nálezce

Rudolf Míča

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 593826-6/15