EXPONÁT: Spona s podvázanou nožkou

Popis

Fragment germánské jednodílné spony s podvázanou nožkou. Deformovaný, původně obloukovitý lučík je jemně hraněný. Z účelového zařízení se dochovalo pouze jeden a půl závitu vinutí. Nožka je v přední části zdobena metopovitým ornamentem. Nízký plechový zachycovač je tvořen prohnutím zadní části nožky. Z konce zachycovače vychází tenký drátek, který tvoří podvázání o čtyřech závitech. Spona je vyrobená z cínového bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Konec 2.–3. století n. l.

Nálezce

Rudolf Míča

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 593826-3/15