EXPONÁT: Přezka

Popis

Rámeček drobné lité masivní závorové přezky s konkávně prohnutými bočními stranami. Středový trn se nedochoval. Stěžejka je výrazně zúžená a má kruhový průřez. V místě, kde se původně nacházel trn, je stěžejka prohnutá. Na protilehlém místě nese rámeček příčný zářez pro vložení konce trnu. Analogické přezky se pokládají za pozdně římskou formu přežívající ve starší fázi doby stěhování národů. Přezka je vyrobena z cínového bronzu.

Lokalita

Brněnsko

Datace

Konec 4.–5. století n. l.

Nálezce

Petr Spálovský

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 718220-18/15