EXPONÁT: Spona

Popis

Fragment honosné pozlacené langobardské spony. Dochovala se pouze nožka konvexkonkávního průřezu, přilehlá část lučíku a fragment zachycovače. Nožka i přilehlý fragment lučíku jsou zdobeny plastickými geometrickými ornamenty v podobě příčných či podélných žeber a vpichů. Patka má tvar stylizované zvířecí hlavičky. Spona je vyrobena ze stříbra.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

2. polovina 5. – 1. polovina 6. století n. l.

Nálezce

Martin Prokeš

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 790346-7/14