EXPONÁT: Náramek

Popis

Otevřený bronzový keltský náramek oválného průřezu se zesílenými, rovně seříznutými konci, které jsou od těla náramku odděleny plastickými články. Střed těla zdobí dva, plastické vývalky, oddělené od sebe navzájem i od těla stejnými plastickými články jako konce náramku. Vývalky jsou zdobené motivem rytých kroužků a i na těle je nejasně viditelná výzdoba v podobě rytých kroužků a linií. Předmět byl zhotoven z cínového bronzu s příměsí olova.

Lokalita

Brněnsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Martin Furugláš

Chemické složení

Fotografie (4)

Uložení

ARÚB, 612405-1/15