EXPONÁT: Spona s vysokým zachycovačem

Popis

Fragment honosné germánské spony s vysokým zachycovačem. Účelové zařízení bylo dvojdílné. Obloukovitý lučík má plankonvexní průřez a plynule přechází v nožku s profilovanou knoflíkovitou patkou. Nožka je zdobena dvojicí perlových drátků, mezi kterými je upevněn zlatý plíšek. Perlový drátek zdobí i hlavici spony. Pod hlavicí se nachází kruhová destička s otvorem pro uchycení železné osy vinutí. Účelové zařízení se nedochovalo. Vysoký zachycovač je z větší části ulomen. Spona byla vyrobena ze stříbra s příměsí mědi.

Lokalita

Znojemsko

Datace

2.–3. století n. l.

Nálezce

Roman Bílek

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 674419-1/16