EXPONÁT: Spona s obdélnou nožkou

Popis

Fragment germánské spony s obdélnou nožkou jednodílné konstrukce. Páskový obloukovitý lučík je podél okrajů zdoben značně setřelými liniemi. Z hlavice vychází vinutí, ze kterého se dochovalo jen jeden a půl závitu. Účelové zařízení neslo původně čtyři závity a horní tětivu. Obdélná nožka se ke konci mírně zužuje a je zdobená dvěma metopovitými ornamenty. Nízký trapézový zachycovač je utvořen přehnutím nožky. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

3.–4. století n. l.

Nálezce

Vítězslav Freiwald

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 638781-5/14