EXPONÁT: Ptačí spona

Popis

Téměř kompletně dochovaná destičkovitá ptačí spona dvojdílné konstrukce. Tělo spony má tvar stylizovaného ptáka (orla). Kruhová hlavička je od těla oddělena dvojicí příčných rýh. Oko ptáka tvoří rytý kroužek s tečkou uprostřed, drobný vyhnutý zobák je nezdobený. Trojnásobně plasticky členěné tělo má vějířovitý tvar a je zdobeno podélnými přesekávanými liniemi. Pod zadní částí ptačího těla se nachází destička s otvorem pro uchycení železné osy vinutí. Účelové zařízení spony se nedochovalo. Pod ptačí hlavičkou se nachází nízký drobný zachycovač. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

5.–6. století n. l.

Nálezce

Radoslav Drahoš

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 650684-2/16