EXPONÁT: Spona s prohnutým lučíkem

Popis

Téměř kompletně dochovaná dvojdílná spona s prohnutým lučíkem. Lučík je střechovitě hraněný a zdobený dvěma podélnými liniemi ostré ryté klikatky. Na hlavici se nachází drobná obdélná záhlavní destička a pod ní zařízení s otvorem pro uchycení osičky vinutí a s háčkem pro upevnění horní tětivy. Z účelového zařízení se dochovaly pouze tři závity vinutí na jedné straně, a část horní tětivy. Jednoduchá nožka je na konci rovně seříznutá. Zachycovač má obdélný tvar. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

2.–3. století n. l.

Nálezce

Radoslav Drahoš

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 650684-1/16