EXPONÁT: Spona s vysokým zachycovačem

Popis

Kompletně dochovaná germánská spona s vysokým zachycovačem jednodílné konstrukce. Obloukový lučík i nožka jsou výrazně hraněny a odděleny pomocí příčného žlábku. Z hlavice vychází vinutí o deseti závitech se spodní tětivou a jehlou. Nožka je ukončená drobným knoflíkem na patce. Vysoký zachycovač má trapézový tvar. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Přechod mezi starší a mladší dobou římskou (konec 2. – počátek 3. století n. l.)

Nálezce

Radoslav Drahoš

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 613584-1/18